de setembre 12, 2009

Qué és RIBERA D'URGELLET?


Ribera d’Urgellet és un municipi de la comarca de l’Alt Urgell.


El terme es formà, sota Decret del Ministerio de Gobernación núm 3296/68 el 28 de desembre de 1968, quan les viles de La Parròquia d’Hortó, Arfa, El Pla de Sant Tirs i Tost s’aplegaren en una administració única que té com a seu el poble del Pla de Sant Tirs.

Amb aquesta fusió, els actuals límits municipals són, al Nord amb Montferrer i Castellbò, al Nordest amb la Seu d'Urgell, a llevant amb Alàs, Cerc, Lavansa i Fórnols, al Sud i Sudoest amb Fígols i Alinyà i a l'oest amb Noves de Segre. Hi ha també un trocet dispers que toca amb l'enclavament de Castellins.

Cadascún dels esmentats quatre municipis aportaren d’altres que hi tenien agregats, formant un territori de 110 km2 on s’hi emplacen els 17 nuclis següents i que es descriuen un a un en la llista del bloc: El Pla de sant Tirs, Arfa, Adrall, La Parròquia d'Hortó, Sant Pere i Codinet, La Freita, La Coma, Nabiners, Gramós, Els Hostalets de Tost, Tost, La Bastida de Tost i el masos, Montant de Tost, Castellar de Tost, Torà de Tost, Sauvanyà i Fontelles.